PHENODAN 10WP 30G

PHENODAN 10WP 30G
Giá: VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Tên hoạt chất: Imidacloprid

Hàm lượng hoạt chất: 10% w/w

Đặc điểm:

- Phenodan 10WP là thuốc trừ sâu rầy có tác động lưu dẫn, tiếp xúc, vị độc.

- Phenodan 10WP đăng ký phòng trừ rầy nâu hại lúa.

Hướng dẫn sử dụng:

 

Cây trồng

Loại sâu

Liều lượng

 

Thời điểm phun thuốc

 

Lúa

 

Rầy nâu

Lượng thuốc dùng: 250-300g/Ha.

Lượng nước: 320-400 lít/Ha.

Pha 12-15gam/bình 16 lít nước.

Phun ướt đều tán lá.

 

Khi rầy cám rộ

 

Chú ý:

- Có thể hỗn hợp với nhiều thuốc BVTV khác, trừ thuốc có tính kiềm, tính acid mạnh.

- Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 07 ngày