PHUMAI 5.4 EC 100ML

PHUMAI 5.4 EC 100ML
Giá: VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Tên hoạt chất: Abamectin

Hàm lượng hoạt chất: 5.4% w/w

Hướng dẫn sử dụng:

 

Cây trồng

Đối tượng

Liều lượng

Chè

Bọ cánh tơ, nhện đỏ

75-150ml

Bắp cải

Sâu tơ, sâu xanh

75-150ml

Lạc

Sâu khoang

75-150ml

Vải

Sâu đục quả

75-150ml

Cam

Sâu vẽ bùa

75-150ml

75-150ml

Cà chua

Dòi đục lá

Lúa

Sâu cuốn lá

75-150ml

Lúa

Bọ trĩ

60-120ml

Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi bướm rộ hoặc sâu tuổi còn non ( tuổi 1-2). Pha 3-6 ml/16-24 lít nước.