SMASH 45EC 10ML

SMASH 45EC 10ML
Giá: VNĐ
Đặc trị độc thân, cuốn lá
THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Tên hoạt chất: Abamectin 30g/l + Beta-ctypermethrin 15g/l

Hàm lượng hoạt chất: 45g/l

Công dụng:

Phòng trừ các loại sâu như sâu cuốn lá, đục thân, rầy nâu trên lúa. Sâu ăn lá trên cây vải. Hiệu lực trừ sâu rất cao, nhanh và kéo dài.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây Trồng

Sâu Hại

Liều Lượng

Cách Dùng

Lúa

Sâu cuốn lá

Sâu đục thân

Rầy nâu

1.0 lít/ha

Lượng nước phun 400-500 lít/ha

Phun thuốc khi sâu tuổi 1 - 2

Vải

Sâu ăn lá

0.06%

Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi 1-2

Quy cách : 10 gói/túi; 10 túi/hộp; 10 hộp/thùng