Thông báo tình hình dịch hại tuần 5 tháng 1/2018

DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc

Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ mật độ và tỷ lệ hại thấp. Ốc bươu vàng, chuột, bệnh nghẹt rễ, bệnh tuyến trùng hại tăng.

1.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Bệnh đạo ôn lá: tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên mạ và lúa gieo.

- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại có xu hướng tăng trên mạ và lúa Xuân trà sớm ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, hại nặng những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

- Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo cấy, hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng trừ.

- Các đối tượng khác: tuyến trùng rễ, bọ trĩ phát sinh gây hại nhẹ.

1.3. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn phát sinh gây hại nhẹ trên lúa Đông Xuân giai đoạn đứng cái đến đòng trỗ.

- Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, sâu đục thân, dòi đục lá phát sinh gây hại chủ yếu trên lúa Đông Xuân ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.

- Bệnh bạc lá vi khuẩn gây hại cục bộ ở Khánh Hòa, Bình Thuận.

- Chuột: Hại nặng cục bộ trên lúa Đông Xuân ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng, hại nặng các ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương

- OBV: Di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

1.4. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Phổ biến tuổi 5-trưởng thành, gây hại nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, có thể nhiễm nặng cục bộ trên lúa giai đoạn đòng trỗ. Phải quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh Vl, LXL do rầy nâu gây ra.

- Bệnh đạo ôn: thời tiết sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời se lạnh là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển. Thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh sớm. Khi phát hiện bệnh, cần hạn chế bón phân đạm, bón bổ sung thêm phân có chứa can-xi và silic; xử lý kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông.

- Sâu năn (muỗi hành): có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của đối tượng này để có biện pháp quản lý hiệu quả.

Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng như OBV ở giai đoạn mạ; bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt, chuột gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ đến chín

2. Trên cây trồng khác

- Cây rau màu: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, rệp, bệnh thối nhũn hại nhẹ trên rau thập tự; bệnh xoăn lá cà chua tiếp tục gây hại; bệnh phấn trắng, mốc sương, bọ trĩ gây hại rau họ bầu bí; bệnh héo xanh, thán thư hại rau họ cà; bệnh lở cổ rễ, gỉ sắt, sâu đục quả hại nhẹ trên cây lạc và đậu đỗ giai đoạn cây con.

- Cây nhãn: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại, diện tích nhiễm giảm nhẹ

- Cây thanh long: bệnh đốm nâu giảm nhẹ diện tích nhiễm.

- Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh gây hại giảm và chết chậm tăng nhẹ diện tích nhiễm

- Cây điều: diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư gia tăng.

- Cây dừa: diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tăng nhẹ.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, rệp sáp gây hại giảm và bệnh gỉ sắt tăng diện tích nhiễm.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục hại tăng.

Theo cục BVTV