Thông báo tình hình dịch hại tuần 2 tháng 2/2018

DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc

Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ mật độ, tỷ lệ hại thấp. Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, bệnh tuyến trùng hại tăng.

1.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Bệnh đạo ôn lá: tiếp tục phát sinh gây hại tăng chậm trên mạ và lúa gieo.

- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa trà sớm đẻ nhánh, lúa trà muộn mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

- Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo cấy, hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng trừ.

- Các đối tượng dịch hại khác: tuyến trùng rễ, bọ trĩ phát sinh gây hại nhẹ.

1.3. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng gia tăng gây hại trên lúa Đông Xuân ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, nặng hại cục bộ giống nhiễm

- Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, sâu đục thân, dòi đục nõn phát sinh hại chủ yếu trên lúa Đông Xuân ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.

- Bệnh bạc lá: hại cục bộ ở Khánh Hòa, Bình Thuận.

- Chuột: Hại nặng cục bộ trên lúa Đông Xuân ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Hại nặng tại các ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương... những nơi tổ chức phòng trừ chưa tốt.

- OBV: Di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long

- Rầy nâu: Phổ biến tuổi 2 - 4, gây hại nhẹ đến trung bình. Các tỉnh không nên chủ quan, phải quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh VL, LXL do rầy nâu gây ra.

- Bệnh đạo ôn: thời tiết sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời se lạnh là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển và gây hại mạnh trên diện rộng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.

- Sâu năn (muỗi hành): có chiều hướng gia tăng nhanh diện tích nhiễm. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của đối tượng này để có biện pháp quản lý hiệu quả.

Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá ở giai đoạn đẻ nhánh-đòng; bệnh lem lép hạt, chuột ở giai đoạn trỗ-chín.

2. Trên cây trồng khác

- Cây rau màu: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, rệp, bệnh thối nhũn hại nhẹ trên rau thập tự; bệnh xoăn lá cà chua tiếp tục gây hại; bệnh héo xanh, thán thư hại rau họ cà; bệnh lở cổ rễ, gỉ sắt, sâu đục quả hại nhẹ trên cây lạc và đậu đỗ giai đoạn cây con.

- Cây nhãn: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

- Cây thanh long: bệnh đốm nâu giảm nhẹ diện tích nhiễm.

- Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: tuyến trùng hại rễ, gây hại tăng và bệnh chết nhanh,chết chậm giảm nhẹ diện tích nhiễm.

- Cây điều: diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư gia tăng.

- Cây dừa: diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt gây hại giảm.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục hại.

Theo cục BVTV