Thông báo tình hình dịch hại tuần 3 tháng 2/2018

 

DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc

Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, bệnh đạo ôn lá… gây hại tăng. Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ … gây hại với mật độ thấp.

1.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Bệnh đạo ôn lá: Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh kèm theo mưa nên bệnh sẽ phát sinh gây hại tăng trên diện rộng.

- Chuột: tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa trà sớm ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, lúa trà muộn mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

- Ốc bươu vàng: tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo cấy, hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng chống.

- Các đối tượng khác: tuyến trùng rễ, rệp ...có khả năng tiếp tục phát sinh gây hại tăng.

1.3. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt… phát sinh gây hại chủ yếu trên lúa trà sớm ở giai đoạn đòng trỗ đến chắc xanh, nặng cục bộ trên các giống lúa nhiễm.

- Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, sâu đục thân … phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên lúa Đông Xuân ở giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái, rải rác nặng cục bộ.

- Sâu keo, bọ trĩ, dòi đục nõn...gây hại chủ yếu trên lúa ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.

- Bệnh bạc lá: hại cục bộ ở Khánh Hòa, Bình Thuận

- Chuột: Tiếp tục gia tăng gây hại diện rộng trên các trà lúa Đông Xuân ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Hại nặng tại các ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương... những nơi tổ chức phòng trừ chưa tốt.

- OBV: Di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long

- Rầy nâu: Phổ biến tuổi 3 - 5, gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

Những nơi gieo sạ lúa vụ Hè Thu sớm 2018 để tranh thủ “né lũ” trong vụ 3 hay vụ lúa Hè Thu muộn thì cần chuẩn bị đất và theo dõi bẫy đèn ở địa phương để xuống giống vào đợt đầu tháng 3/2018 vì đây là thời điểm mật số rầy vào đèn giảm.

- Bệnh đạo ôn: tiếp tục phát sinh phát triển và gây hại. Cần lưu ý kiểm tra ruộng lúa để phát hiện sớm và hướng dẫn nông dân phòng chống bệnh kịp thời.

- Sâu năn (muỗi hành): có chiều hướng gia tăng nhanh diện tích nhiễm. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của đối tượng này để có biện pháp quản lý hiệu quả.

Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá ở giai đoạn đẻ nhánh-đòng trỗ; bệnh lem lép hạt, chuột ở giai đoạn trỗ-chín.

2. Trên cây trồng khác

- Cây rau màu: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, rệp, bệnh thối nhũn hại nhẹ trên rau thập tự; bệnh xoăn lá cà chua tiếp tục gây hại; bệnh héo xanh, thán thư hại rau họ cà; bệnh lở cổ rễ, gỉ sắt, sâu đục quả hại nhẹ trên cây lạc và đậu đỗ giai đoạn cây con.

- Cây nhãn: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

- Cây thanh long: bệnh đốm nâu giảm nhẹ diện tích nhiễm.

- Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại, xu hướng tăng

- Cây hồ tiêu: tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh,chết chậm giảm nhẹ diện tích nhiễm.

- Cây điều: diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư gia tăng

- Cây dừa: diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại tăng

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt gây hại tăng.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục hại.

Theo Cục BVTV