Thông báo tình hình dịch hại tuần 1 tháng 3/2018

DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc

Bệnh đạo ôn lá gây hại tăng, bệnh hại nặng trên giống nhiễm, những diện lúa xanh tốt bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết thuận lợi. 

Ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng, bọ trĩ tiếp tục gây hại.

Bọ xít đen, bệnh nghẹt rễ, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ gây hại với mật độ, tỷ lệ hại thấp. 

1.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Bệnh đạo ôn lá: Hầu hết các trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, gặp điều kiện thời tiết thuận lợi nên bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát sinh gây hại tăng nhanh trên diện rộng. Hại nặng trên trà sớm ở giai đoạn đẻ nhánh rộ tại các tỉnh phía Nam trong vùng.

- Chuột tiếp tục phát sinh gây tăng hại trên lúa trà sớm ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, lúa trà muộn mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

- Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại tăng trên lúa mới gieo cấy, hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng chống.

- Các đối tượng khác: tuyến trùng rễ, bọ trĩ có khả năng tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên các chân ruộng thiếu nước.

1.3. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng gia tăng gây hại trên lúa trà sớm ở giai đoạn đòng trỗ đến chắc xanh, nặng cục bộ trên các giống lúa nhiễm bệnh.

- Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng, rải rác hại nặng cục bộ ở các ruộng xanh tốt, ven làng.

- Sâu đục thân, sâu keo, bọ trĩ, dòi đục nõn gây hại rải rác trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh.

- Bệnh bạc lá: hại cục bộ ở Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. 

- Chuột: Tiếp tục gia tăng gây hại diện rộng trên các trà lúa Đông Xuân ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, hại nặng tại các ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương... và những nơi tổ chức phòng chống chưa tốt.

1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long

- Rầy nâu: phổ biến tuổi 1-2, hại ở mức độ nhẹ đến trung bình, hại nặng cục bộ một số diện tích. Hướng dẫn nông dân thăm đồng thường xuyên, quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh VL, LXL do rầy nâu gây ra cho vụ lúa Hè Thu.

- Bệnh đạo ôn lá có thể sẽ xuất hiện trên lúa Hè Thu sớm ở giai đoạn đẻ nhánh, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đạo ôn cổ bông vẫn còn phát triển và gây hại trên các trà lúa trỗ. 

- Sâu năn (muỗi hành): vẫn tiếp tục xuất hiện trên các trà lúa gieo sạ từ giữa tháng 01 đến đầu tháng 02/2018 (ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng) trên các giống lúa Jasmin85, OM4900, Đài thơm 8, OM 7347, OM 6162, OM 6976, OM 5451...

Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng như bệnh bạc lá ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ; chuột ở giai đoạn trỗ đến chín

2. Trên cây trồng khác

- Cây rau màu: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, rệp, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại; bệnh sương mai, bệnh thối nhũn vi khuẩn hại tăng trên rau thập tự; sâu 7 đục thân, sâu xám, sâu xanh, chuột tiếp tục hại trên ngô; bệnh xoăn lá cà chua tiếp tục gây hại; Sâu khoang, sâu xanh, sâu đục quả, bệnh đốm lá hại đậu đỗ; Sâu khoang, sâu xanh, bệnh lỡ cổ rễ, bệnh đốm lá hại lạc; bệnh héo xanh, thán thư hại rau họ cà

- Cây nhãn: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

- Cây thanh long: bệnh đốm nâu, ốc sên tiếp tục gây hại.

- Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh,chết chậm tiếp tục gây hại.

- Cây điều: diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư tiếp tục gây hại. 

- Cây dừa: diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại. 

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục hại.